Page 19 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 19

zatížení mezi bezdětnými domácnostmi a domácnostmi s dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pouze 17 a 32 %. Nicméně i takto vysoká podpora domácností s nezaopatřenými dětmi a nejmladším dítětem od 1 do 3 let v podobě rozdílu průměrných efektivních daňových sazeb je porovnatelná například s rozdílem efektivních daňových sazeb mezi 10 % bezdětných domácnosti s nejvyššími příjmy a bezdětnými domácnostmi v příjmovém decilu s nejnižší mírou celkového daňového zatížení.
Systém sociálních dávek ve výrazně vyšší míře podporuje domácnosti s dětmi než bezdětné domácnosti. Podíl sociálních dávek na superhrubých příjmech domácností s dětmi, respektive domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, je šestkrát, respektive téměř desetkrát vyšší než u bezdětných domácností. Podpora domácností sdětmi v poměru k jejich superhrubým příjmům, je vyšší jak díky dávkám podmíněným přítomností dítěte, tak díky dávkám podmíněným nízkými příjmy nebo špatnou ekonomickou situací.
Celková podpora domácností s dětmi je dána součtem jejich daňového zvýhodnění a podpory sociálními dávkami. Průměrná čistá daňová sazba, tedy průměrný rozdíl mezi odvedenou celkovou daní a obdrženými sociálními dávkami, vztažený k superhrubé mzdě domácnosti, je u domácností s nezaopatřenými dětmi 16,9 %, tedy o více jak polovinu nižší než u bezdětných domácností, u kterých dosahuje 36,4 %. Průměrná čistá daň u domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je pouze 4,2 %, odpovídá tedy téměř desetině průměrné efektivní daně bezdětných domácností.
Podíl domácností, jejichž příjem díky působení daňově dávkového systému vzroste, je u domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, také vyšší než u bezdětných domácností. U domácností s nezaopatřenými dětmi vzroste díky daňově dávkovému systému příjem 13,5 % domácností, u domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let 28,2 % domácností, zatímco u bezdětných domácností pouze 5,1 % domácností.
Systém sociálních dávek přispívá k vyšší průměrné podpoře domácností s dětmi výrazně více než systém celkového zdanění. Menší vliv celkového zdanění na podporu domácností s dětmi je způsoben chybějící podporou vsystémech sociálního a zdravotního pojištění, které tvoří výraznou část celkového zdanění.
Celková podpora prostřednictvím daňově dávkového systému se výrazně liší podle příjmu domácnosti. Domácnosti v prvním příjmovém decilu jsou daňově dávkovým systémem podporovány nejvíce. S rostoucím příjmem domácnosti (příjmovým decilem) pak podpora daňově dávkovým systémem klesá, neboli čistá daňová sazba roste, jak ukazuje graf 8 níže. K nejvýraznějšímu nárůstu čisté daňové sazby u všech typů domácností dochází mezi prvním a druhým příjmovým decilem, následný růst čistého zdanění s příjmem je pak výrazně pozvolnější.
17
   17   18   19   20   21