Page 4 - IDEA Studie 9 Pracovni aktivita duchodcu
P. 4

O AUTOROVI / ABOUT THE AUTHOR

Jiří Šatava

Absolvoval magisterské studium na Vysoké škole ekonomické
v Praze a na CERGE-EI. V současnosti dokončuje doktorské
studium ekonomie na akademickém pracovišti CERGE-EI.
Specializuje se na důchodový systém, daňovou politiku a
genderové otázky. Je autorem několika studií IDEA.

He completed a master´s degree at the University of
Economics in Prague and at CERGE-EI. Currently he is
completing doctoral studies in economics at the academic
workplace CERGE-EI. In his research he focuses on the
pension system, tax policy, and gender issues. He is an
author of several IDEA studies.

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autora, a nikoli
oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., či
Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze
(CERGE).
Warning: This study represents only the views of the author and
not the official position of the Charles University in Prague, Center
for Economic Research and Graduate Education as well as the
Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.

Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku:
Institucionální pobídky v České republice

Autor děkuje všem recenzentům za přínosné připomínky.

9 / 2015

© Jiří Šatava

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2015
ISBN 978-80-7344-355-9
(Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9