Page 5 - IDEA Studie 9 Pracovni aktivita duchodcu
P. 5

Tato publikace vznikla s finanční podporou Evropské komise.
Odpovědnost za informace a názory uvedené v této studii nesou
výhradně autoři. Obsah této studie neodráží oficiální názor institucí
Evropské unie. Instituce a orgány Evropské unie ani žádná osoba
konající jejich jménem nesmí být považovány za odpovědné za
případné použití informací zde obsažených.

Český překlad této publikace byl pořízen v rámci projektu „Podpora
sociálního začleňování na místní a regionální úrovni“ (registrační
číslo OP LZZ CZ.1.04/3.1.00/04.00016), který je financován z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10