Aktuálně

Globalization and Voting Behaviour in Western Europe

5. 11. 2019 | Videozáznam semináře s prof. Josefem Zweimüllerem z University of Zurich o proměnách volebního chování v západní Evropě v souvislosti s globalizací.

Více: Globalization and Voting Behaviour in Western Europe

 
 

Mezinárodní srovnání ředitelů škol

4. 11. 2019 Studie mapuje míru autonomie ředitelů a s ní spojený nárůst administrativy v českých školách.

Více: Mezinárodní srovnání ředitelů škol

 
 

Dopady veřejných politik je třeba hodnotit

24. 10. 2019 Studie přináší odhady návratnosti výdajů na podnikatelský výzkum a vývoj.

Více: Dopady veřejných politik je třeba hodnotit

 
 

Dary politickým stranám a veřejné zakázky

10. 9. 2019 Dary jsou důležitým zdrojem příjmů pro politické strany.

Více: Dary politickým stranám a veřejné zakázky