Aktuálně

Mapa české vědy: Na které obory můžeme být pyšní?

Česko má vědní obory, na něž může být pyšné, ale máme tu i disciplíny, kde vědci sedí v koutku a spíše výzkum předstírají. Své výsledky směrují do lokálních žurnálů, které nemají nadnárodní přesah. A tak se tu mnohdy vyrábí vědecký balast. Přečtěte si článek Martina Rychlíka, který odkazuje na studii IDEA Štěpána Jurajdy a Daniela Münicha "Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice".

 
 

Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu

Dne 14. 12. 2015 se v prostorách CERGE-EI konal speciální seminář k nejnovější studii s názvem Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu.

Více: Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu

 
 

Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR

Think tank IDEA při CERGE-EI pořádal dne 4.12. 2015 seminář při příležitosti představení nové studie s názvem Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice.

Více: Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR

 
 

Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu

Seminář think-tanku IDEA při CERGE-EI k nejnovější studii Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu se konal 1. 12. 2015 v budově Akademie věd ČR. Výstupy studie představili Štěpán Jurajda a Daniel Münich.

Více: Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu

 
 

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech na trhu práce

Vzdělání je obecně považováno za předpoklad pro lepší uplatnění na trhu práce. Je však velice důležité, aby znalosti získané studiem byly ty, které je možné uplatnit na trhu práce. To jak dalece dovednosti, které je možné získat studiem, odpovídají či neodpovídají dovednostem požadované zaměstnavateli, ovlivňuje nejen celkovou výkonnost hospodářství, ale rovněž mzdy pracovníků a produktivitu jejich práce.

Více: Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech na trhu práce