Page 11 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 11

Datová příloha

                   Obrázek 1: Genderové rozdíly v pozitivních odpovědích

9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16