Page 6 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 6

a skladování (1%, ISIC H). Oslovili jsme jak malé firmy zaměstnávající do
deseti lidí, tak obří korporace zaměstnávající tisíce lidí. Široký okruh pozic,
které jsme oslovili, je reprezentativní asi pro 3 miliony pozic zaměstnávající
muže a ženy v České republice.

Tabulka 13 srovnává typy oslovených pozic napříč kategoriemi uchazečů
(mladší-bezdětný, starší-bezdětný, starší-se dvěma dětmi) a ukazuje, že
v průměru se naši fiktivní žadatelé ucházeli o téměř identické typy pozic. Toto
je zajištěno právě náhodným přiřazováním životopisů, které nám použití
experimentu umožňuje. Navíc je důležité připomenout, že pozice, o které se
zajímají naši uchazeči a uchazečky v jednotlivých kategoriích, jsou identické,
jelikož jsme na každou pozici odeslali jak mužský, tak i ženský životopis.
Z těchto důvodů je možné použít metodu porovnávání průměrů při analýze
výsledků experimentu a není nutné se uchylovat k regresní analýze.4

Výsledky experimentu

Abychom zjistili možné rozdílné chování zaměstnavatelů k mužským
a ženským uchazečům, zkoumáme v této části tzv. pozitivní odpověď. Jako
pozitivní klasifikujeme takovou odpověď potenciálního zaměstnavatele, která
buď přímo zmiňuje pozvání na pracovní pohovor nebo se ujišťuje o drobném
detailu, jako například o možnosti dojíždět za prací mimo Prahu či plánech na
stěhování do místa pracoviště (všichni fiktivní uchazeči uvádí jako místo
svého bydliště Prahu).

Tabulka 2 ukazuje, že zatímco muž obdržel celkem 7,3 procent pozitivních
odpovědí, žena obdržela pozitivních odpovědí 9,2 procent. Tento rozdíl je
silně statisticky signifikantní (p<0,05). Výsledky tedy ukazují, že ženy mají
v průměru vyšší šanci dostat pozitivní odpověď v porovnání s muži se stejnou
pozorovatelnou kvalifikací.

Prozkoumáme-li výsledky důkladněji rozdělením na uchazeče podle
jednotlivých kategorií, vidíme, že tento rozdíl ve prospěch žen existuje pouze
pro starší a bezdětné a pro starší uchazeče a uchazečky s dětmi. Pro mladší
uchazeče a uchazečky bez dětí, u kterých jsme očekávali možné nerovné
zacházení v důsledku očekávaného mateřství, je rozdíl mezi počtem
pozitivních odpovědí pro muže a ženy nulový. Oba uchazeči dostali shodně
přesně 9,5 procenta pozitivních odpovědí. Z tohoto pohledu tedy není možné
potvrdit, že by existovalo nerovné zacházení s muži a ženami z důvodu
očekávaného mateřství.

3 Tabulky jsou přiloženy v datové příloze na konci dokumentu.
4 Veškeré diskutované výsledky jsou však platné i při použití regresní analýzy (probit estimation), ve
které kontrolujeme charakteristiky dané pozice, jako například velikost firmy, odvětví, zda se jedná
o kvalifikovanou pozici, zda je pozice inzerována v Praze, zda je popis pozice v inzerátu pouze
v mužském či pouze v ženském rodě, zda je k pozici nutná znalost práce s počítačem, znalost cizích
jazyků, či zda je nutné vlastnit řidičský průkaz.

                            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11