IDEA Studie 14 2022 Rodicovska
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences Vliv zvýšení rodičovského příspěvku na participaci žen na trhu práce Listopad 2022 Jakub Grossmann, Filip pertold, michal Šoltés, Matěj Šarboch, Lucie ZapLetaLová                          


   1   2   3   4   5