Page 1 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU

              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

 (Ne)diskriminace žen při
   žádosti o zaměstnání
   v důsledku mateřství:
      Experiment

                Studie 1/2015

               10. 3. 2015
           VOJTĚCH BARTOŠ 
   1   2   3   4   5   6