Page 2 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 2

O AUTOROVI

Vojtěch Bartoš

Doktorand na CERGE-EI a výzkumník v rámci
Národohospodářského ústavu AV ČR, který se specializuje zejména
na behaviorální a rozvojovou ekonomii. V rámci behaviorální
ekonomie se mimo jiné věnuje i experimentům zaměřeným na
diskriminaci na trzích práce a bydlení.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování
sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce
v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí,
výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti,
rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám
šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním
i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí
v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha,
která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti
a demokracie v České republice.

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli
oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či
Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze
(CERGE).

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství:
                 Experiment

               © Vojtěch Bartoš
      Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2015
   1   2   3   4   5   6   7