Page 5 - IDEA (Ne)diskriminace zen studie
P. 5

uchazeče i od uchazečky z jedné ze tří kategorií (mladší-bezdětný, starší-
bezdětný, starší-se dvěma dětmi). Životopisy obsahují velmi podobné
informace o uchazeči: Vzdělání uchazečů je bakalářské v ekonomickém oboru
na pražské vysoké škole po absolvování střední obchodní školy či akademie.
Každý uchazeč byl zaměstnán v ekonomickém či administrativním oboru na
třech různých pozicích ve třech různých firmách, starší uchazeči byli na
daných pozicích proporcionálně delší dobu. Každý uchazeč také ovládá
angličtinu na pokročilé úrovni a jeden další cizí jazyk na začátečnické úrovni,
umí pracovat s počítačem a vlastní řidičský průkaz na osobní automobil.

Výběr společností

Experiment jsme prováděli v České republice mezi říjnem 2014 a únorem
2015. Pozice jsme vybírali v oborech administrativa, bankovnictví a finance,
ekonomika a podnikové finance, nákup, pojišťovnictví, prodej a obchod,
telekomunikace a zákaznický servis. Výběr pozic je velmi široký, od
nekvalifikovaných pozic po pozice středně kvalifikované. Celkem jsme na 599
nabízených pracovních pozic odeslali 1198 emailů s žádostí o práci.

Omezení experimentu

Nevýhodou použité metody je, že dovoluje zkoumat pouze rozdíl
v pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor a nikoliv přijetí samotné. Už
samotné pozvání na pracovní pohovor je však pro firmy nákladné. Proto
předpokládáme, že uchazeč dostane nabídku pohovoru jen v případě, že má
vysokou šanci práci skutečně získat.

Vzorek nabízených pozic

Z oslovených společností bylo 53 procent pozic nabízených v Praze, což
proporčně odpovídá geografickému výskytu pozic nabízených na serveru
Jobs.cz. Celkem 59 procent pozic můžeme označit jako kvalifikovanější. Těmi
v textu označujeme pozice, které se podle Mezinárodní klasifikace zaměstnání
ISCO-08 řadí do kategorií 1 (řídící pracovníci) až 4 (úředníci). Nižší pozice
jsou v našem vzorku reprezentovány převážně pozicemi v maloobchodním
a velkoobchodním prodeji (ISCO 5). Je důležité upozornit, že v našem vzorku
chybí typicky mužsky zastoupené pozice jako jsou řemeslníci a opraváři (ISCO
7) či obsluha strojů a zařízení (ISCO 8).

Více než 40 procent oslovených pozic je podle Mezinárodní standardní
průmyslové klasifikace ISIC klasifikováno jako pozice v oboru maloobchod
a velkoobchod (ISIC G), 18 procent v oboru administrace (ISIC N), 14 procent
ve finančním sektoru (ISIC K), 12 procent v sektoru informací a komunikací
(ISIC J). Dále jsou pak zastoupeny profesionální a technické obory (9%, ISIC
M), pozice v oboru realit (3%, ISIC L), či pozice v sektoru logistiky

                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10