Page 1 - IDEA Studie 15 2017 Duchody a duchodci ve volebnich programech
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences

  IDEA PRO VOLBY 2017

   Důchody a důchodci
 ve volebních programech

               Září 2017
   1   2   3   4   5   6