Page 1 - IDEA Studie 2 2018 Nazvy firem
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences

  Názvy firem a jejich vliv
   na firemní výkonnost

              Duben 2018

       Jan Hanousek, Štěpán Jurajda
   1   2   3   4   5   6