IDEA Studie 2 2022 Statni zamestnanci a urednici
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences
Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?
Leden 2022
Daniel Bartušek, Petr Bouchal, Petr Janský
                       

   1   2   3   4   5