Page 1 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
               projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

 INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences

 Dopady vzdělávacích metod
na výsledky a sociálně-emoční

    schopnosti žáků:
   klasika vs. moderna

             Listopad 2017

       Václav Korbel a Michal Paulus
   1   2   3   4   5   6