IDEA Talks

IDEA Talks 31. díl: Co (ne)čekat od letošních přijímaček? (Daniel Münich)

IDEA Talks 30. díl: Analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019 (Petr Janský)

IDEA Talks 29. díl: Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi (Martin Srholec)

IDEA Talks 28. díl: Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie (Tomáš Protivínský)

IDEA Talks 27. díl.: Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu (Jakub Grossmann)

IDEA Talks 20. díl: Reforma sociálních odvodů OSVČ (Filip Pertold)

 IDEA Talks 19. díl.: Nájemní bydlení v Česku: alternativa k bydlení ve svém? (Martin Lux, Daniel Prokop)

IDEA Talks 18. díl: (Ne)zvyšování sociálních dávek v letech 2012–2023: přehled (Daniel Kolář)

IDEA Talks 17. díl: Vliv zvýšení rodičovského příspěvku na participaci žen na trhu práce (Filip Pertold)

 

IDEA Zpravodaj