IDEA Talks

 IDEA Talks 19. díl.: Nájemní bydlení v Česku: alternativa k bydlení ve svém? (Martin Lux, Daniel Prokop)

IDEA Talks 18. díl: (Ne)zvyšování sociálních dávek v letech 2012–2023: přehled (Daniel Kolář)

IDEA Talks 17. díl: Vliv zvýšení rodičovského příspěvku na participaci žen na trhu práce (Filip Pertold)

 

IDEA Zpravodaj