Studie

Platy učitelů v roce 2023 a výhled: jízda z kopce

Daniel Münich, Vladimír Smolka

Studie mapuje vývoj a strukturu platů českých učitelů. Jak vysoké jsou relativní platy učitelů v mezinárodním srovnání, ve srovnání s minulostí a jaký je výhled?

Červen 2024

Studie Abstract CZ/EN  | Audio shrnutí - CZ | Audio shrnutí - EN


Reforma veřejných zakázek s jedinou nabídkou: více konkurence, nižší cena

Vítězslav Titl

Studie hodnotí dopady reformy z roku 2012, která zakázala přidělování veřejných zakázek s jedinou podanou nabídkou.

Červen 2024

StudieAbstract CZ/EN  | Audio shrnutí - CZ | Audio shrnutí - EN


(Ne)zájem žáků o učitelskou profesi: mezinárodní srovnání

Miroslava Federičová

Studie mapuje ambice 15letých žáků stát se učitelem ve srovnání se zbytkem Evropy.

Březen 2024

Studie  Abstract CZ/EN  | Audio shrnutí - CZ | Audio shrnutí - EN


Analýza příjmů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019

Daniel Kolář, Petr Janský

Studie srovnává příjmy schváleného státního rozpočtu pro rok 2024 s výsledky státního rozpočtu v roce 2019 před krizí. 

Březen 2024

Studie | Abstract CZ/EN | Audio shrnutí - CZ | Audio shrnutí - EN


Analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019

Daniel Kolář, Petr Janský

Studie srovnává návrh státního rozpočtu pro rok 2024 schválený vládou s výsledky státního rozpočtu v roce 2019.

Listopad 2023

Studie | Abstract CZ/EN


Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů

Taras Hrendash, Štěpán Jurajda, Daniel Münich, Pavla Doleželová, Pavel Mrázek

Studie srovnává celoživotní mzdové profily vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců různých generací a snaží se tak odpovědět na otázku, zda je současný český pracovní trh již vysokoškoláky přesycen.

Listopad 2023

Studie | Abstract CZ/EN 


Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?

Tomáš Protivínský

Studie analyzuje plánované změny přijímacího řízení na střední školy. Prezentuje alternativní algoritmy přiřazující uchazeče podle výsledků ke školám a vysvětluje jejich silné a slabé stránky.

Říjen 2023

Studie | Abstract CZ/EN | Grafika | IDEA Talks | Autorský analytický doplněk


Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–2017

Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Lucie Zapletalová

Studie analyzuje vliv zvýšeného výskytu exekucí a nezaměstnanosti na volební podporu populistických politických stran a stran extrémní levice a pravice.

Říjen 2023

Studie | Abstract CZ/EN | IDEA Talks


Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět

Daniel Münich, Vladimír Smolka

Září 2023

Tato studie analyzuje vývoj úrovně a struktury platů českých učitelů.

Studie | Abstract CZ/EN | IDEA Talks


Kdo je nejvíce zasažen růstem cen? Rozdíly v inflaci pro různé domácnosti 2020–2023

Petr Janský, Daniel Kolář, Marek Šedivý

Červenec 2023

Tato studie analyzuje rozdíly v dopadu inflace na různé skupiny domácností po nebývalém nárůstu inflace v posledních letech.

Studie | Abstrakt CZ/EN | IDEA Talks


IDEA Zpravodaj