Aplikace

Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v ČR v letech 2007-2022

Regionální rozdíly dopadů imigrace z Ukrajiny - testovací verze

Kalkulačka odhadu finančních ztrát způsobených výlukou prezenční výuky

An EU Comparison of 2015-2016 Academic Publication Output and its Citation Impact

Citační ohlas časopiseckých publikací českých výzkumných pracovišť z let 2015-2016

Teorie pravděpodobnosti pro život: Příklad z testování nákazy covid-19 pro středoškoláky

Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?

Trendy oborového publikačního výkonu a autorů pracovišť v České republice v letech 2009-2018

AKTUALIZACE: Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v České republice v letech 2017-2019

Jak mohou investice do kvality učitelů přispět k růstu vzdělanosti 15ti letých v Česku

Co mohou Česku ekonomicky přinést investice do vyšší kvality práce učitelů

Globalization of Science: Evidence from authors in academic journals by country of origin / Globalizace vědy: Na základě autorů v akademických časopisech podle země působení

AKTUALIZOVÁNO: A Comparison of Journal Citation Indices

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v roce 2017

Které organizace mají nejcitovanější patenty? Nový pohled na hodnocení patentovaného výzkumu

An International Comparison of Economic and Academic Performance of OECD Countries

Oborová publikační výkonnost pracovišt výzkumných organizací v České republice v letech 2011-2015

Kde se nejvíce publikuje v predátorských a místních časopisech? Bibliometrická analýza trochu jinak

Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2014

An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

Nízké platy učitelů, hodně drahé šetření

Pod pokličkou Beallových seznamů

 

 

 

IDEA Zpravodaj