Partneři

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzy (IDEA) je virtuální subjekt působící v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR v. v. i. IDEA je neziskový a nepolitický think-tank, který získává finanční prostředky z řady zdrojů, včetně Akademie věd České republiky, grantových agentur, mezinárodních organizací, společností, neziskových organizací a od jednotlivých dárců. Financování je přijímáno buď jako účelově neurčená jednorázová částka, účelově určená částka pro konkrétní výzkumné projekty nebo ve formě daru. IDEA by nikdy nepřijala financování jakéhokoli výzkumného projektu (nebo financování jakéhokoli druhu), které by předpokládalo docílení konkrétního výsledku, nebo které by mohlo ohrozit naši nezávislost a neutralitu.

IDEA děkuje všem sponzorům za jejich štědrost. Pokud máte zájem podpořit kvalitní výzkum v oblasti veřejných politik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nás prosím - přivítáme institucionální podporu i podporu specifické akce nebo oblasti výzkumu. Kromě již etablovaných oblastí výzkumu bychom se rádi zaměřili i na oblasti financování školství, využívání sociálních dávek nebo zdravotnictví.

V současnosti nás podporují:

 av cr strategie 21 blue

 image001

pan Antonín Fryč, generální ředitel, WAREX, s.r.o.

 

V minulosti nás také podpořili:

alt

alt

alt

IBM Česká republika

alt

alt

 

Zdroje financování v tis. Kč

 

2014

2015

2016

EY

150

 

150

Deloitte

150

 

150

KPMG

150

 

 

Jiří Muška

200

 

 

Jan Žůrek

 

 

15

Jan Švejnar

 

 

255

AV ČR - Strategie AV21 – program Efektivní veřejné politiky a současná společnost

 

1 200

2 250

AV ČR - Strategie AV21 – mimořádná aktivita - analýza VaVaI

 

2 000

2 700

Výzkumné studie vznikly též s podporou: Zastoupení Evropské komise v ČR, GA ČR,  TA ČR, Norských fondů a Neuronu

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IDEA Zpravodaj