Lidé

Na činnosti IDEA se podílí především výzkumníci Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. a studenti CERGE Univerzity Karlovy. Vedle toho spolupracujeme s řadou externích spolupracovníků, z nichž celá řada se podílela či podílí na spolupráci opakovaně. Vedoucími projektu jsou Jan Švejnar (zakladatel, ředitel) a Daniel Münich (výkonný ředitel).

 
 
 

IDEA Zpravodaj