IDEA anti COVID-19

IDEA Talks

 IDEA Talks 17. díl: Vliv zvýšení rodičovského příspěvku na participaci žen na trhu práce (Filip Pertold)

 

 
 

Iniciativa IDEA anti COVID-19 ukončila výzkumné agendy

Iniciativa IDEA anti COVID-19 ukončila výzkumné agendy koncem jara roku 2021 pro nedostatek podpory. Jediným současným výstupem zůstává pravidelné přehledné grafické znázornění vývoje registrované nezaměstnanosti na základě veřejně dostupných dat MPSV ZDE.

 
 

IDEA Zpravodaj