Spolupracovníci

Matěj Bajgar

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru


Bruno Baránek

Oblasti: veřejné politiky, volby


Vojtěch Bartoš

Oblasti: vývojová ekonomie, aplikovaná mikroekonomie, behaviorální ekonomie


Michael Bauer

Oblasti:


Alena Bičáková

Oblasti: trh práce, nezaměstnanost


Petr Bouchal

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru


Lubomír Cingl

Oblasti: volební systémy


Kristína Hrehová

Oblasti:


Julie Chytilová

Oblasti:


Marek Kapička

Oblasti:


Michal Kejak

Oblasti:


Pavel Kocourek

Oblasti:


Petr Sedláček

Oblasti.


 

Jiří Šatava

Oblasti: penzijní reforma, daňová reforma


Miroslav Singer

Oblasti: makroekonomie


 


Štěpán Jurajda

Oblasti: trh práce