O nás

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Národohospodářský ústav Akademie věd ČR je součástí společného akademického pracoviště CERGE-EI skládajícího se z Centra pro ekonomický výzkum a doktorského studia Univerzity Karlovy (CERGE) a Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (Economics Institute of the Czech Academy of Sciences - EI).

Oblasti výzkumu

Výzkumníci IDEA se v současnosti zajímají o následující oblasti: reforma veřejných rozpočtů, daňová reforma, analýza penzijních systémů a jejich reforma, makropredikce vývoje české ekonomiky, vstup ČR do eurozóny, trh práce, reforma vzdělávání, zdravotnictví, zločin a právo, hodnocení výzkumu, bibliometrie.

Principy činnosti

1. Vytváření shody na základě intelektuální otevřenosti – přijímání volné soutěže myšlenek, otevřenost podnětům z různých částí světa, přehodnocování existujících stanovisek vzhledem k novým výzvám.
2. Využívání nejvhodnějších teoretických a praktických poznatků – snaha o rozvinutí postupů na základě nejlepších teoretických i praktických poznatků (z České republiky i ze zahraničí).
3. Zaměření aktivit na vytvoření efektivní politiky a strategie ČR – doplňovat akademické instituce vytvářením podkladů efektivním a operativním způsobem.

Strategie AV 21

IDEA  se v rámci své činnosti v roce 2015 zapojila do programu Strategie AV21, což je projekt pro špičkový výzkum Akademie věd České republiky. V jeho rámci IDEA vede jako hlavní koordinátor program Efektivní veřejné politiky a současná společnost zaměřený na společensko-vědní oblast.

 
 
 
 
 

IDEA Zpravodaj