Výstupy

Hlavním cílem IDEA je na základě nezávislých analýz vyvolávat veřejné debaty na klíčová témata, dávat návrhy vlastních veřejných politik a doporučení. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA se dlouhodobě věnuje následujícím tématům:

DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ | VEŘEJNÉ FINANCE | TRH PRÁCE | ŠKOLSVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ | DAŇOVÝ A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Výstupy IDEA řadíme do kategorií:

IDEA Zpravodaj