Iniciativa Model antiCOVID-19 pro ČR

Iniciativa Model anti COVID-19 pro Českou republiku během druhé poloviny roku 2020 přešla do agend iniciativ Meses, Bisop a dalších. Sledujte jejich webové stránky

https://www.bisop.eu/
https://www.meses.cz/

Matematické modely se staly nedílnou součástí epidemiologie. Kromě svých predikčních schopností vnášejí řád do informačního chaosu, který nás obklopuje, neboť nás nutí jasně formulovat to, co je pro naši schopnost nahlédnout do budoucnosti podstatné.

Doc. Ing. Luděk Berec, Dr.
Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Spoluautor Modelu B

COVID19 virus 16x16 COVID19 virus 16x16 COVID19 virus 16x16

Iniciativa Model antiCOVID-19 pro ČR při IDEA CERGE-EI

Iniciativa vznikla spontánně jako reakce 31 vědkyň a vědců z 20 českých i světových akademických institucí na potřebu vytvořit robustní nástroje – modely – k porovnávání dopadů jednotlivých opatření v rámci probíhající epidemie. Naším cílem je vytvořit modely, které dobře predikují dopady jednotlivých opatření a jsou tak dobrým nástrojem k předběžnému odhadu jejich dopadů v ČR.

Momentálně pracujeme na třech úrovních.

Model A (Celkový epidemiologický pohled)

Jednopopulační model zkoumající mechanismus epidemie, zejména s přihlédnutím na důsledky plošných opatření a trasování nemocných (chytrá karanténa).

Technický popis Modelu A (v anglickém jazyce)

Prezentace Modelu A pro PET ÚKŠ 16.dubna 2020 (v českém jazyce).

Model B (Regionální pohled)

Třípopulační model zkoumající mechanismus epidemie na úrovni všech 206 obcí s rozšířenou pravomocí (ORP). Umožňuje modelovat opatření omezující jednotlivé populace (uzavírání škol, izolace seniorů), a to i s možností aplikace jednotlivých opatření jen pro některé ORP.

Technický popis Modelu B (v anglickém jazyce)

Prezentace Modelu B na tiskové konferenci 21. dubna 2020 (v českém jazyce)

Model M (Individuální pohled)

Síťový model města M, kde je každý občan modelován samostatně. Umožňuje modelovat nejjemnější změny na úrovni města s 56 000 obyvateli, kteří jsou spojeni přibližně jedním milionem různě silných vazeb. Modelujeme zde opatření jako uzavření obchodního centra, sportovišť či speciálních opatření týkajících se MHD či domovů pro seniory. (Model bude zveřejněn na přelomu dubna a května 2020.)


ZMĚNY CHOVÁNÍ ČESKÉ POPULACE V DOBĚ COVID-19 A JEJICH REFLEXE V EPIDEMIOLOGICKÝCH MODELECH

Videozáznam on-line vědeckého sympozia včetně ppt prezentací, které si můžete stáhnout z programu sympozia

19. května 2020 | 10:00 - 12:00 hodin

Pozvánku ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Moderace: René Levínský (CERGE-EI)

Sekce 1 | Data a nejistota

10:00–10:20
Vývoj sociálních aktivit, obav a protektivního chování
Daniel Prokop (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy/PAQ Research)

10:20–10:35
Parametry nemoci covid-19 a vědecká nejistota
Jan Trnka (3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

10:35–10:50
Proč modelujeme: Rosenbluethova kočka v Kripkeho hypotetickém světě
Josef Šlerka (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Sekce 2 | Epidemiologické modely

10:50–11:05
Model A – Úvod do Chytré karantény v ČR
Eva Hromádková (CERGE-EI)

11:05–11:20
Model M – Sociální vztahy, interakce a kontakty při šíření infekcí
Tomáš Diviák (University of Manchester/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

11:20–11:35
Model M – Město jako multigraf neboli každý občan grafu vrcholem
Martin Šmíd (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

11:35–11:50
Model M – Několik poznámek k optimálnímu algoritmu pro Chytrou karanténu
Roman Neruda (Ústav informatiky AV ČR)

Závěrečná poznámka

11:50–12:00
Jak jsme připraveni na případnou druhou vlnu?
Pavel Hroboň (Advance Healthcare Management Institute)

IDEA Zpravodaj