O iniciativě

Iniciativa IDEA anti COVID-19 ukončila výzkumné agendy koncem jara roku 2021 pro nedostatek podpory. Jediným současným výstupem zůstává pravidelné přehledné grafické znázornění vývoje registrované nezaměstnanosti na základě veřejně dostupných dat MPSV.

Projekt vyprodukoval více než 33 doporučujících příspěvků a studií. Všechny naleznete zde.

Doporučení vycházející z iniciativy měla ohlas jak v rozhlase a televizi, tak v tištěných a online médiích a experti zapojení do iniciativy byli často oslovováni s žádostí o rozhovor.

IDEA Zpravodaj