O iniciativě

Po lékařích budou potřeba ekonomové. Tým vědců z CERGE-EI nabízí své know-how

Ekonomové z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Přicházejí s projektem „IDEA anti COVID-19“, jehož cílem je předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost

„V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové, nyní přichází čas i pro nás - ekonomy. Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem, a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA, který se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. „Také chceme přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit,“ dodal.

K iniciativě se připojují také další výzkumníci z CERGE-EI a absolventi jeho doktorského programu pracující po celém světě.

Naše doporučení vycházejí z nejlepší praxe, jsou podložená daty a relevantním výzkumem. Jsou určena vládě, odborníkům z ministerstev, novinářům a široké veřejnosti. Nechceme dávat knížecí rady, chceme pomáhat,“ dodal ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Projekt zastřešuje Národohospodářský stav Akademie věd ČR (anglicky jako EI - Economic Institute) v rámci programu Strategie AV21. Výstupy „IDEA anti COVID-19“ sledujte na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Ke konci srpna iniciativa vyprodukovala již celkem 22 doporučujících příspěvků a studií. Všechny naleznete zde.

Doporučení vycházející z iniciativy mají ohlas jak v rozhlase a televizi, tak v tištěných a online médiích a experti zapojení do iniciativy jsou často oslovováni s žádostí o rozhovor.