O iniciativě

Po lékařích přišli ekonomové. Tým vědců z CERGE-EI nabídl své know-how

Ekonomové z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabídli na jaře roku 2020 svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Tak vznikl projekt „IDEA anti COVID-19“, jehož cílem bylo předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost

„V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové. Poté jsme nabídli pomoc my - ekonomové. Chtěli jsme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem, a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA, který se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. „Také jsme chtěli přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit,“ dodal.

K iniciativě se připojili také další výzkumníci z CERGE-EI a absolventi jeho doktorského programu pracující po celém světě.

Naše doporučení vycházela z nejlepší praxe, jsou podložená daty a relevantním výzkumem. Byla určena vládě, odborníkům z ministerstev, novinářům a široké veřejnosti. Nechtěli jsme dávat knížecí rady, chtělii jsme pomáhat,“ dodal ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Projekt zastřešil Národohospodářský stav Akademie věd ČR (anglicky jako EI - Economic Institute) v rámci programu Strategie AV21 "Společnost v pohybu a veřejné politiky". Výstupy „IDEA anti COVID-19“ jsou dostupné na webových stránkách a sociálních sítích IDEA.

Projekt vyprodukoval více než 33 doporučujících příspěvků a studií. Všechny naleznete zde.

Doporučení vycházející z iniciativy měla ohlas jak v rozhlase a televizi, tak v tištěných a online médiích a experti zapojení do iniciativy byli často oslovováni s žádostí o rozhovor.