Vedoucí projektu

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.cerge-ei.cz/permanent-faculty/doc-ing-daniel-munich-phd

Doktorát z ekonomie má z CERGE Univerzity Karlovy. Působí na společném akademickém pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky CERGE-EI, kde se kromě výuky a vedení akademického think-tanku IDEA zabývá výzkumy v oblasi ekonomie trhu práce, vzdělávání a školství a tématy hodnocení výzkumy s těmito výsledky. Dlouhá léta působí jako seniorní expert v evropské síti EENEE pro Evropskou komisi, vede národní tým celoevropského projektu Euromod, je odborným členem Výboru pro rozpočtové prognózy a poradní komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády (RIA).

Oblasti: ekonomie školství, trh práce, hodnocení dopadů politik, hodnocení výzkumu, bibliometrie

IDEA Zpravodaj