Page 10 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 10

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Tabulka 1b ukazuje vývoj mezd různých skupin zaměstnanců v procentech platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků veřejného sektoru, tedy mzdovou mezeru. Vidíme, že záporná mzdová mezera učitelů se v roce 2020 proti roku 2019 snížila, bez ohledu na průměrné či mediánové hodnoty. Například mezera učitelů 1. stupně ZŠ poklesla z -15,7 % v roce 2019 na -14,2 % – sloupce (3) a (6). V roce 2018 přitom byla tato mezera ještě -20,6 %. V důsledku výrazného zvyšování platů ve veřejném sektoru se vysoká pozitivní mzdová mezera VŠ vzdělaných v podnikatelské ho sektoru snížila z 20,5 % na 15,1 % (v průměrech) a z 7,1 % na 1,3 % (v mediánech) – viz poslední řádek Tabulky 1b. Rozdíl mezer vyjádřených průměry a mediány je způsoben již zmíněným relativně malým počtem velmi vysokých platů v podnikatelském sektoru.
Tabulka 1a: Učitelské platy v letech 2018 až 2020
(Hrubé měsíční platy učitelů veřejných základních škol [v Kč] a jejich růsty 2018–2020)
   Hranice spodní čtvrtiny
(1) 37 921
37 238 37 772 37 911 33 066
Rok 2019
Medián
(2) 41 100
40 471 41 022 43 496 46 601
Průměr
(3) 41 192
41 014 41 611 48 870 58 908
Hranice spodní čtvrtiny
(4)
41 905 41 077 41 756 41 317 34 261
Rok 2020
Medián
(5)
45 378 44 527 45 298 47 403 48 018
Průměr
(6)
45 370 44 995 45 889 52 872 60 841
Růst mediánu [%]
2018 2019 2018 – – –
Růst průměru [%]
2018 2019 2018 – – –
2019 2020 2020 2019 2020 2020
  (7) (8) (9) (10)
(11) (12)
 15,7
10,4
 27,7
15,8
10,1
27,5
 15,9
10,0
27,5
15,8
 9,7
27,0
15,8
10,4
 27,9
15,8
10,3
 27,8
 12,4
9,0
22,5
9,0
8,2
 18,0
8,3
 3,0
 11,6
 7,0
 3,3
 10,5
 Učitelé 1. st. základních škol (veřejný sektor)1)
Učitelé 2. st. základních škol (veřejný sektor)2)
Učitelé 2. st. a středních škol (veřejný sektor)3)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (veřejný sektor)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (podnik. sektor)
  Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV https://www.ispv.cz/
a) Výpočet zahrnuje veškeré složky platů a mezd vyplacené během celého kalendářního roku b) Barvy usnadňují rozlišení rozdílů v uvedených tempech růstu
Klasifikce profesí CZ-ISCO
1) 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
2)23303 Učitelé na 2. stupni základních škol
3)2330 Učitelé na stř. školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. st. základních škol
Tabulka 1b: Platová mezera v letech 2019 a 2020
(% rozdíl platů vůči vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům veřejného sektoru)
 Rok 2019
Mediány
(2)
Rok 2020
 Hranice spodní čtvrtiny
(1)
Průměry
(3)
Hranice spodní čtvrtiny
(4)
Mediány Průměry
(5) (6)
  0,0
-5,5
-15,7
1,4
-4,3
-14,2
 -1,8
-7,0
-16,1
 -0,6
-6,1
-14,9
-0,4
-5,7
-14,9
1,1
-4,4
-13,2
-12,8
 7,1
 20,5
 -17,1
 1,3
 15,1
 Učitelé 1. st. základních škol (veřejný sektor)1) Učitelé 2. st. základních škol (veřejný sektor)2) Učitelé 2. st. a středních škol (veřejný sektor)3) Vysokoškolsky vzdělaní zam. (podnik. sektor)
 Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV https://www.ispv.cz/
a) Výpočet zahrnuje veškeré složky platů a mezd vyplacené během celého kalendářního roku b) Barvy usnadňují rozlišení rozdílů v uvedených tempech růstu
Klasifikce profesí CZ-ISCO
 1) 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
2)23303 Učitelé na 2. stupni základních škol
3)2330 Učitelé na stř. školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. st. základních škol
8
   8   9   10   11   12