Page 16 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 16

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH?
IDEA 2021
 Graf 5: Mezinárodní srovnání relativních platů učitelů, 2018
(poměr průměrných platů učitelů vůči průměrným platům VŠ vzdělaných)
  160
140
120
100
80 60 40 20
0
  102
 97
 89
PRŮMĚR OECD
   66
                 Země
Zdroj: Education at a Glance, OECD 2020. str. 385, Figure D3.1., zde: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en a https://doi.org/10.1787/888934165567
Pozn.: Učitelé na druhém stupni veřejných základních škol. Platy zahrnují veškeré příplatky. Průměry za zaměstnance 25–64 let pracující celý rok na plný úvazek v referenčním roce 2017/2018
EU23 představuje zobrazenou skupinu zemí EU, pro které má OECD dostatečně podrobné údaje pro dané srovnání.
Graf 6 nastiňuje dynamiku dohánění vyspělých zemí světa ČR v relativních platech učitelů v posledních letech a výhled. Je zřejmé, že ČR se v posledních letech z pozice země s nejnižšími relativními platy učitelů (Maďarsko vykazovalo podobně extrémně nízké platy) odpoutala a v roce 2021 téměř dosáhne úrovně průměru zemí OECD a EU.17 To představuje velmi zásadní posun realizovaný během několika mála let.
 17 Indikátor českých relativních platů je založen na platech učitelů bez vedoucích pracovníků na veřejných školách regionálního školství (od mateřských škol po školy střední), na jehož základě je spočítán indikátor relativních platů vztažený k průměrné mzdě v ekonomice uvedený v Grafu 1 (červený profil). Indikátory ostatních zemí jsou převzaty z již zmíněné ročenky OECD při vědomí jisté metodologické odlišnosti popsané v poznámce pod čarou.
14
Lotyšsko Portugalsko Německo Finsko Anglie Izrael Francie Austrálie Estonsko průměr OECD průměr EU23 Slovinsko Nizozemsko Švédsko Nový Zéland Irsko Belgie (Vlámsko) Rakousko Dánsko Belgie (Valonsko) Chile Řecko Polsko Norsko Slovensko Itálie Maďarsko Česká republika USA
Poměr platů (%)   14   15   16   17   18