Page 17 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 17

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Graf 6: Dynamika relativních učitelských platů v ČR v mezinárodním srovnání
110
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
2015 2016
102 %
97 %
89 %
84 %
66 %
2021 2022 2023
Německo
Finsko
Česká republika
Rakousko
Maďarsko
(poměr průměrných platů učitelů vůči průměrným platům VŠ vzdělaných)
         OECD a EU23 (2018) 88
  83
  78
  70
71
73
 69
            Relativní platy českých učitelů
se z nízké úrovně během pár let přiblížily průměru zemí EU i OECD
PREDIKCE
        2017 2018
2019 2020
Rok
Zdroj: Cizí země z publikace OECD at a Glance 2020 pro rok 2018. Index relativních mezd učitelů dle metodiky OECD zahrnuje pouze učitele na druhém stupni veřejných základních škol a do srovnání vstupují pouze zaměstnanci ve věku 25–64 let pracující celý rok na plný úvazek v referenčním roce. Platy zahrnují veškeré příplatky. Český index pro roky 2015–2021 je založen na vlastních výpočtech na základě údajů MF ČR a ČSÚ a predikce ČNB pro rok 2021. Český výhled po roce 2021 je založen na předpokladu, že platy učitelů porostou stejným tempem jako mzdy v ekonomice a VŠ vzdělaní zaměstnanci budou mít mzdy na úrovni 145 % průměrných mezd v ekonomice.
Pozn.: EU23 představuje zobrazenou skupinu zemí v Grafu 5, pro které má OECD dostatečně podrobné údaje pro dané srovnání.
Zatímco vývoj v roce 2021 lze dnes již predikovat poměrně přesně, výhled do dalších let je zatížen mnoha nejistotami a bylo možno ho udělat pouze na základě předpokladů. Předpokládali jsme, že:
• Nominálnímzdyvekonomicevroce2022vzrostouo4,4%,jak predikuje ČNB18, a růst zůstane zachován i v dalších letech.
• Průměrné mzdy VŠ vzdělaných zůstanou na úrovni 145 % průměrné mzdy v ekonomice.19
• Průměrné platy učitelů veřejného sektoru porostou stejným tempem jako průměrné mzdy v ekonomice.20
18 Predikovaný růst mezd v roce 2021 ČNB. Zpráva o měnové politice – jaro 2021. Tabulka Klíčové makroekonomické indikátory. https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/Zprava-o-menove-politice-jaro-2021/.
19 Viz údaje ISPV https://www.ispv.cz/.
20 Toto je ryze autorský předpoklad, protože vláda v době dokončování této studie ještě neměla o vývoji učitelských platů a odpovídajících částek státního rozpočtu na rok 2022 a výhledů na roky 2023–2024 jasno.
 15
Relativní platy učitelů (%)
   15   16   17   18   19