Page 21 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 21

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Příloha 1: Popis databáze ISPV
Mikroekonomická srovnání platů a mezd jsou založena na nejvěrohodnějších a nejkompletnějších údajích, které jsou pro tento účel v České republice (ČR) dostupné. Jde o údaje z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), které ze mzdových databází ekonomických subjektů zpracovává firma TREXIMA, spol. s r.o.
Údaje IPSV mají řadu předností: (i) Obsahují platy učitelům skutečně vyplacené včetně všech jejich složek, jako jsou například odměny, (ii) zahrnují období celého kalendářního roku, včetně měsíců, kdy byly vyplaceny půlroční a roční odměny, (iii) obsahují informace o výši úvazku resp. odpracované době, takže je možný přepočet na plné úvazky25, (iv) zahrnují téměř všechny veřejné základní školy, (v) obsahují informace o místu pracoviště, věku, pohlaví a výši dosaženého vzdělání pracovníků, což umožňuje učitele srovnávat s ostatními pracovníky podobných charakteristik, (vi) umožňují srovnání platů jiných profesí počítaných stejnou metodikou.
 25 Podrobnosti ke konceptu přepočtených počtů viz http://www.statistikaamy.cz/2015/10/fyzicke-osoby-vs- prepoctene-pocty/.
  19

   19   20   21   22   23