Page 22 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 22

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Předchozí publikace IDEA 2021
Maminka nebo školka? Dopady prodloužení čerpání rodičovského příspěvku na budoucí vzdělání a pracovní uplatnění dětí, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová, srpen 2021 
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření
na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění, Lucie Bryndová, Lenka Šlegerová, červen 2021 
Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B, Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová, Lucie Zapletalová, duben 2021 
Práce z domova: možnost, nebo nutnost? Jakub Grossmann, Václav Korbel, Daniel Münich, březen 2021 
Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát. Ole Jann, Daniel Münich, Lucie Zapletalová, duben 2021 
Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím. Václav Korbel, Daniel Münich, únor 2021 
2020
Nechtěné plody prorodinných politik. Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová, prosinec 2020 
Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice. Jana Krajčová, Daniel Münich, prosinec 2020 
Grantová podpora a doktorské studium: analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy. Václav Korbel, říjen 2020 
Personální politické konexe a efektivnost veřejných zakázek v letech 2007–2018.
Bruno Baránek, Vítězslav Titl, září 2020 
Odchody do důchodu v Česku: role očekávání a zdravotního stavu v mezinárodním srovnání.
Filip Pertold, Miroslava Federičová, září 2020 
Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíš podpěra než pilíř. Jiří Šatava,
srpen 2020 
Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy? Daniel Münich, Vladimír Smolka,
červenec 2020 
Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách? Vít Macháček, Martin Srholec, únor 2020 
interaktivní aplikace česká , anglická verze studie , interaktivní aplikace anglická  2019
Dichotomie spotřebních daní: zdroj veřejných rozpočtů a nástroj snižování újmy (diskusní studie). Vladimír Novák, Michal Šoltés, prosinec 2019 
20


   20   21   22   23   24