Page 25 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 25

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu. Libor Dušek, březen 2017 
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, březen 2017 
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? Matthias Doepke, Fabian Kindermann, překlad Ondřej Lukáš, Filip Pertold, únor 2017 
2016
80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050. Lukáš Rečka, Milan Ščasný, prosinec 2016 
Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení? Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá, prosinec 2016 
Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS). Daniel Münich a Samuel Škoda, prosinec 2016 
Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho vyhodnocení. Jiří Šatava, prosinec 2016 
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity , příloha Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum
a vývoj ve firmách.  Ján Palguta, Martin Srholec, prosinec 2016
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice. Vít Macháček a Martin Srholec, listopad 2016 
Predátorské časopisy ve Scopusu. Vít Macháček, Martin Srholec, listopad 2016  Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko.
Vít Macháček, Tereza Hrtúsová, listopad 2016 
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky.
Ján Palguta, říjen 2016 
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké. Daniel Münich, Vladimír Smolka, září 2016 
Medzinárodné porovnanie kvality publikačního výkonu vedných odborov na Slovensku , Odborové prehlady . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, srpen 2016
Vliv mateřství na výši starobního důchodu. Jiří Šatava, červenec 2016 
Dárci politických stran na trhu veřejných zakázek. Ján Palguta, červenec 2016 
Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, červen 2016 
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat. Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava, červen 2016 
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, květen 2016 
23   23   24   25   26   27