Page 4 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 4

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 • V roce 2020, stejně jako v roce 2019, nejvíce rostly relativní platy nejmladších učitelů, které jsou vsoučasnosti vůči starším věkovým skupinám učitelů zdaleka nejatraktivnější. Nejnižší zůstávají relativní platy učitelů středního věku 30–49 let. Je to dáno tím, že platy českých učitelů sroky praxe rostou velmi pomalu (i v mezinárodním srovnání), ale dlouhodobě, po celou dobu učitelské kariéry. Jde zřejmě i o důsledek pokračující absence karierního systému a absence standardů kvality výkonu učitelské profese v ČR.
• Variabilita učitelských platů zůstala i v roce 2020 velmi nízká a neodpovídá diverzitě v kvalitě práce učitelů. Plat učitele je nadále dominantně určen tarify, tedy především roky praxe. Příliš paušalizované platy ve školství vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů. To je spojeno s vyšším rizikem jejich odchodu z profese a nízkým zájmem o profesi u mladších generací.
• Po roce 2019 i v roce 2020 došlo k dalšímu výraznému nárůstu podílu nadtarifní složky platů učitelů. Podíl nadtarifních složek v učitelské profesi na úrovni 12–14 % dosažený v roce 2020 dokonce výrazně převýšil podíl 8–11 % v segmentu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Nezanedbatelná část celkového navýšení učitelských platů se tedy promítla do nadtarifních složek, jak bylo původně vládou přislíbeno.
• Při srovnávání učitelských platů v čase nebo mezi zeměmi je třeba věnovat velkou pozornost detailům metodiky výpočtu. Příčin rozdílů v hodnotách zdánlivě stejných ukazatelů totiž existuje řada, a ne vždy jsou v diskusích použité metodiky a zdroje dat dostatečně objasněny. Důležité je například to, zda platy zahrnují všechny složky včetně odměn vyplácených na konci roku, zda jde o platy včetně vedoucích pracovníků, zda jde o platy pouze učitelů nebo širší skupiny pedagogických pracovníků, zda jsou zahrnuty i školy neveřejné nebo zda jde o školy základní, či celý sektor regionálního školství včetně mateřských a vyšších odborných škol.
2

   2   3   4   5   6