Page 8 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 8

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 (srovnej se 103 % v roce 2017). A v roce 2021 platy učitelů zřejmě dosáhnou úrovně 128 %. Udrží se na ní, pokud v dalších letech porostou stejným tempem jako mzdy v celé ekonomice.5
Platy učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy v ekonomice zhruba odpovídají tomu, že učitelské platy dosáhnou 150 % platů roku 2017. Jedna věc však jsou deklarovaná navýšení mzdových prostředků ve školské kapitole státního rozpočtu a druhá věc je skutečné navýšení platů v úhrnu za celý kalendářní rok, tak jak dorazí „do peněženek“ učitelů. Zde v minulosti často docházelo k výrazným rozdílům mezi sliby a realitou. Graf 1 ale ukazuje, že vládní slib bude velmi pravděpodobně naplněn. Skutečné údaje za rok 2021 však budou k dispozici až koncem dubna 2022.
140
130
120
110 109 110
100
116   116
Rok
115 114
Graf 1: Relativní platy učitelů
(průměrné platy učitelů v % průměrných mezd v ekonomice)
 Relativní úroveň platů učitelů regionálního školství přislíbená programovým prohlášením vlády z června 2018 (130 %).
112
138,5 130
     107
118
118
122
12
128 0
   106 105 104 106 106 102 108 101 102 102 101 101 102 103
                               113
110 109 110 109 109 110
111 113
       Učitelé veřejných i soukromých ZŠ včetně vedoucích pracovníků
Učitelé veřejných škol regionálního školství bez vedoucích pracovníků
 Metodologické poznámky: Výše uvedená srovnání jsou založena na agregátních mzdových ukazatelích, jak je uvádí ČSÚ za celou ekonomiku a MŠMT a MF ČR za školství. Většina indikátorů v další části studie je však založena na našich vlastních detailních výpočtech z dat individuálních mzdových záznamů databáze ISPV. Pokud není v dalším uvedeno jinak, uváděné údaje o platech představují průměry měsíčních hrubých platů učitelů ZŠ bez vedoucích pracovníků v ekvivalentech plných úvazků.
5 Pokud jde o zobrazený výhled na roky 2021–2022, vývoj mezd v ekonomice pro roky 2021–2022 vychází z prognózy ČNB, predikce učitelských platů pro rok 2021 je založena na politickém příslibu 9% růstu a pro rok 2022 autoři předpokládají jejich udržení tempa s predikovaným 4,4% růstem mezd v ekonomice. Predikovaný růst mezd v roce 2021 uvádí ČNB. Zpráva o měnové politice – jaro 2021. Tabulka Klíčové makroekonomické indikátory. https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/Zprava-o-menove-politice-jaro-2021/.
 6
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PREDIKCE
Relativní platy učitelů (%)


   6   7   8   9   10