Page 14 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 14

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Graf I.5: Nejběžnější výše stipendií
(Nejběžnější celoroční roční stipendia poskytovaná jako univerzální či ekonomicky podmíněná studentům bakalářských programů, 2020/2021)
100–1000 eur 1001–3000 eur 3001–5000 eur > 5000 eur
Bez podmíněných
i univerzálních stipendií
Data nejsou dostupná
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
Podíl studentů v ČR pobírajících univerzální či sociálně podmíněné stipendium představuje pouhé 1 % – Graf I.6. Jde o zdaleka nejnižší podíl v rámci celé EU. Pouze několik zemí vykazuje tento podíl nižší než 10 %, a to Řecko (1 %), Lotyšsko (1,9 %), Bulharsko (9,2 %), Slovensko (9,3 %), přičemž pouze Litva žádný podobný systém podpory nemá.
Graf I.6: Podíl studentů pobírající stipendia
(Podíl studentů prvního cyklu, kteří pobírají univerzální či ekonomickou potřebou podmíněná stipendia, 2020/21)
0.1–9.9 % 10–24.9 %
25–49.9 %
50–74.9 %
75–100 %
Bez podmíněných
i univerzálních stipendií
Data nejsou dostupná
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
                                          12   12   13   14   15   16