Page 15 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 15

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 Celkem přirozeně pak podíl českých studentských příjmů ze zdrojů národní veřejné
podpory na úrovni 4,8 % patří rovněž k nejnižším ze všech zemí – Graf I.7.
Graf I.7: Zdroje studentských příjmů dle zdrojů financování
(průměrný měsíční disponibilní objem zdrojů z různých veřejných zdrojů; v % odpovědí studentů-respondentů)
 100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0
                                                           Rodina-partner
Země
Vlastní výdělky Veřejná podpora studentů Ostatní
  Zdroj: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016-2018, Synopsis of indicators Figure B7.5
4. Nepřímá daňově-dávková podpora rodičů studentů jako v ČR existuje zhruba v polovině zemí EU a má nejrůznější podoby – Graf I.8. Zpravidla jde o kombinaci zvýhodnění daně z příjmu rodičů a dávky vázané na děti-studenty. Tyto systémy implicitně předpokládají, že podpora rodičů v konečném efektu představuje podporu samotných studentů a jejich studia.
13
Srbsko Gruzie Portugalsko Chorvatsko Rumunsko Irsko Turecko Slovensko Litva Německo Česká republika Průměr Francie Maďarsko Lotyšsko Polsko Švýcarsko Slovinsko Estonsko Malta Island Rakousko Nizozemsko Finsko Dánsko Švédsko Norsko
Podíl zdrojů studentských příjmů (%)
   13   14   15   16   17