Page 17 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 17

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ
IDEA 2021
 Graf I.9: Podíl studentů bakalářské úrovně s dotovanou studentskou půjčkou
<1% 1–4.9 %
5–14.9 %
15–49.9 %
50%avíce
Bez veřejně dotovaných půjček Data nejsou dostupná
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
V ostatních zemích jsou regulované půjčky rozšířeny výrazně méně, avšak ČR představuje výjimečný případ země, kde až 100 % veřejné podpory studentů jde ve formě nevratné – Graf I.10.
Graf I.10: Struktura veřejné podpory dle šetření mezi studenty
(průměrný měsíční disponibilní objem zdrojů z různých veřejných zdrojů; v % odpovědí respondentů-studentů)
                           100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0
                                          Vratná podpora
Země
Nevratná podpora
Ostatní podpora
  15
Česká republika
Francie* Malta Portugalsko Rumunsko Dánsko Polsko Chorvatsko Slovinsko Irsko Estonsko Maďarsko Finsko Průměr zemí Srbsko Rakousko
Švýcarsko* Slovensko Německo Nizozemsko Lotyšsko Litva Švédsko Turecko Albánie Island Norsko
Podíl na objemu studentských zdrojů (%)   15   16   17   18   19