Page 2 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 2

        O AUTORECH / ABOUT THE AUTHORS
 Daniel Münich
Má doktorát z ekonomie z CERGE Univerzity Karlovy. Působí na společném akademickém pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR CERGE-EI, kde se kromě výuky a vedení akademického think-tanku IDEA zabývá výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce, vzdělávání a školství a tématy hodnocení výzkumu s těmito výsledky. Dlouhá léta působí jako seniorní expert v evropské síti EENEE pro Evropskou komisi, vede národní tým celoevropského projektu Euromoc, je odborným členem výboru pro rozpočtové prognózy a poradní komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády (RIA).
He obtained his PhD. in economic theory from CERGE at Charles University. He currently holds a position at CERGE-EI—a joint academic workplace of Charles University and the Czech Academy of Sciences. Apart from lecturing on graduate courses he also serves as the executive director of academic think tank IDEA. He pursues research on the economics of the labor market, education and schooling. He also works on evaluations of the impacts of public policies and on research evaluation. For several years he has served as a senior expert in the European Union´s think tank EENEE, sponsored by the European Commission. He currently leads the national team for the Euromod project and is an expert member of Committee on Budgetary Forecasts and the Government Legislative Council’s Advisory Committee for Regulatory Impact Assessment.
Otakar Kořínek
V současnosti studuje IB Diploma program na gymnáziu Nový PORG, kde bude ve školním roce 2021/2022 vstupovat do maturitního ročníku. Je spoluzakladatelem spolku ECONET, který sdružuje mladé lidi se zájmem o ekonomii a finance. Ve svém výzkumu se zabývá převážně dopadem veřejných politik.
Currently enrolled in the IB Diploma programme at Nový PORG high school. He has co-founded ECONET, an organization that brings together young people passionate about economics and finance. His research focuses primarily on the impact of public policies
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Finanční podpora vysokoškolských studentů v České republice: Rekonstrukce systému nutná
Studie 8 / 2021
© Daniel Münich, Otakar Kořínek
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2021
ISBN 978-80-7344-593-5 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
                       
   1   2   3   4   5