Page 21 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 21

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ
IDEA 2021
 100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
Graf I.14: Vnímání míry finančních obtíží studenty
(v % respondentů-studentů)
          Velké
Vážné
Země
Střední
Mírné
Žádné
Zdroj: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016-2018, Synopsis of indicators Figure B7.1
7. Podíl pracujících studentů a čas jimi strávený při studiu prací je v ČR nadprůměrný a výrazně roste s věkem. Naopak podprůměrný je podíl jejich času věnovaný studiu. Z vyjádření studentů se však nezdá, že práci výrazně motivuje ekonomická potřebnost. Situace v ČR volá po podrobnější analýze, než kterou představují dosavadní srovnání průměrů.
Dle šetření Eurostudent (2018) čeští vysokoškoláci věnují prezenčnímu studiu a samostudiu podprůměrných 31 hodin týdně (17 + 14), přičemž průměr v Evropě činí 35 hodin týdně (17 + 18). Čeští studenti naopak vykazují nadprůměrný počet 15 hodin placené práce týdně, přičemž průměr evropských zemí je hodin pouze 11.10 Zároveň je mezi českými vysokoškoláky velmi vysoký podíl těch, kteří pracují pravidelně (49 %) nebo občasně (22 %)11, což je výrazně více, než jsou průměrné podíly v Evropě 35 % a 16 %.
Za pozornost však stojí také to, že evropsky nadprůměrný podíl pracujících studentů v ČR roste s jejich věkem. Zatímco v případě studentů do 22 let věku je podíl pracujících nad evropským průměrem pouze o 9 procentních bodů, ve věkových skupinách 22–24, 25–29 a 30+ tyto rozdíly činí 13 p. b., 17 p. b., 26 p. b.12 Zároveň pouze relativně malý podíl českých studentů tvrdí, že pracuje z důvodů tíživé finanční situace.13 V ČR tedy práci během studia asi ani tak nevyžaduje neuspokojivá finanční
10 Viz publikace Eurostudent, 2018, Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016–2018, Synopsis of indicators, Figure B5.4a.
11 Viz dtto Figure B6.1 12 Viz dtto Figure B6.2 13 Viz dtto Figure B6.5
 19
Gruzie Albánie Slovinsko Polsko Island Irsko Norsko Dánsko Lotyšsko Rakousko Chorvatsko Srbsko Průměr zemí Turecko Malta Rumunsko Litva Německo Finsko Maďarsko Portugalsko Francie Švédsko Estonsko Slovensko Česká republika Švýcarsko Nizozemsko
Podíl studentů podle míry finančních obtíží (%)

   19   20   21   22   23