Page 22 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 22

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 situace studentů, jako že ji spíše umožňuje nižší studijní zátěž. Avšak tyto závěry, založené na celkových průměrech, mohou být zavádějící. Je totiž velmi pravděpodobné, že potřeba dodatečných příjmů a zároveň časový prostor pro práci při studiu se výrazně liší podle oborových skupin a regionů bydliště a studia.
8. Věkové kritérium nároku na řadu podpor je v ČR nastaveno velmi nízko.
ČR má velmi nízko nastavenu hranici věku pro nárok na sociální stipendijní podporu a daňové úlevy rodičů. Nárok v ČR končí s dosažením 26. roku věku studenta – Graf I.15. Ve zhruba polovině zemí Evropy žádný věkový strop neexistuje. Ze zbylých zemí uplatňuje nižší strop než ČR pouze Kypr (25 let), Litva (25 let), zbylé země mají strop vyšší než 30 let. Průměrný věk studentů v ČR je 25 let a představuje evropský průměr. Avšak podíl mladších studentů do 25 let věku na úrovni 72 % je nad evropským průměrem 68%. Za pozornost stojí vysoký průměrný věk českých studentů magisterských programů 26,6 let. Ten je nad českou hranicí 26 let, od které rodiče studenta nemohou uplatňovat daňovou slevu a nárokovat dětské přídavky z titulu nezaopatřeného dítěte a student si musí začít hradit zdravotní pojištění.14
Graf I.15: Věková omezení uplatňovaná na přímou finanční podporu
Věkový limit – veřejná stipendia
Věkový limit – veřejně dotované půjčky
Bez věkového limitu přímé finanční podpory
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
Pro inspiraci zahraničními systémy v příloze ve větším detailu popisujeme formou Textboxu 3 pro Německo a Texboxu 4 pro Norsko.
              14 Viz dtto Table B1.1
20   20   21   22   23   24