Page 26 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 26

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 Nepřímá finanční podpora skrze daňová zvýhodnění rodičů
13. Daňové zvýhodnění rodičů studentů jako nezaopatřených dětí (před dosažením 26. roku věku) představuje hlavní formu podpory studentů v ČR. Na podporu ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně dosahuje většina rodičů studentů. Nedosáhnou na ni ti, kteří zdůvodů nezaměstnanosti, zdravotních a dalších příčin nedosahují dostatečných výdělků.
Daňové zvýhodnění rodičů představuje nepřímou formu podpory studentů. Jeden z rodičů si může na studenta z roční daňové povinnosti odečíst 15 204 Kč, 19 404 Kč a 24 204 Kč v závislosti na tom, o které dítě v pořadí jde. To odpovídá měsíčním částkám 1 267 Kč, 1 617 Kč a 2 017 Kč. Slevu však lze uplatnit pouze na nezaopatřené děti, tedy před dosažením 26. roku věku. Slevy na nezaopatřené děti se v poslední dekádě zvyšovaly ad hoc, a ne nutně v závislosti na růstu životních nákladů studentů. Například nejčastěji využívaná sleva na první dítě 13 404 Kč se navzdory inflaci v letech 2012–2018 neměnila vůbec. Podobně v dalších letech 2018–2021, kdy zůstala na úrovni 15 204 Kč.
Pokud rodič nedosahuje příjmů a odpovídající daňové povinnosti, (tj. daňový základ je nízký či nulový), může uplatnit tzv. daňový bonus. Rodič však musí vykázat roční příjmy ze zaměstnání či podnikání alespoň na úrovni šestinásobku minimální mzdy (pro příjmy v roce 2021 tedy alespoň 91 200 Kč).27 Rodiče, kteří z nějakých důvodů nepracovali (např. zdravotní omezení, péče o blízkou osobu, nezaměstnanost, důchodce) na daňový bonus nárok nemají.
Maximální výše daňového bonusu do roku 2020 činila 60 300 Kč (tj. 5 025 Kč měsíčně). Někteří rodiče tak nemohli daňové zvýhodnění na děti využívat v plném rozsahu. Šlo zejména o zaměstnance s nízkým daňovým základem uplatňujícího daňové zvýhodnění na čtyři a více dětí.28 To přirozeně znevýhodňovalo studenty ze sociálně-zdravotně- ekonomicky znevýhodněných rodin. Horní hranice výše daňového bonusu byla přijetím daňového balíčku od roku 2021 zrušena.29,30 Tato poměrně důležitá změna však nebyla primárně zamýšlena ani vyhodnocena jako rozšíření podpory vysokoškolských studentů. Až nyní tedy rodiče s pěti dětmi, které nemají průkaz ZTP/P, mohou na daňovém bonusu ročně čerpat až 107 220 Kč.
27 Nezapočítávají se příjmy z nájmu ani příjmy z kapitálového majetku.
28 https://www.idnes.cz/finance/dane/sleva-deti-danovy-bonus-noviny-strop-novela-2021.A210531_102728_p_dane_sov.
29 Pro rok 2020 se tedy jednalo o částku 87 600 Kč, v roce 2021 minimální příjem pro uplatnění slevy na dítě činí 91 200 Kč, jelikož minimální mzda vzrostla z 14 600 Kč na 15 200 Kč.
30 https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/sleva-na-dani-dite/. 24
    

   24   25   26   27   28