Page 30 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 30

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 17. Systém daňových úlev rodičů studentů má výhodu ve své jednoduchosti, ale podpora je do velké míry plošná, takže pro potřebné studenty zároveň relativně nízká. Nárok na podporu je navíc omezen věkovou hranicí 26 let a podporu nemohou čerpat rodiče s velmi nízkými či nulovými výdělky.
i. Výhodou nepřímé podpory skrze daňový systém je relativní administrativní jednoduchost spočívající více méně v paušálním vyplácení podpory formou daňových úlev a daňového bonusu.
ii. Výše této podpory je nízká, protože představuje částky pouze 1 267 Kč, resp. 1 617 Kč měsíčně na první, resp. druhé nezaopatřené dítě. Podpora je dokonce nulová v případě nízkých a nulových výdělků rodičů, kdy nemohou uplatnit daňový bonus. Pravděpodobnost této situace se do roku 2020 zvyšovala s počtem dětí v rodině a v případech, kdy má student pouze jednoho rodiče, navíc s nějakým zdravotním či jiným znevýhodněním. Lze jen spekulovat, že řada dětí s tímto rodinným zázemím už při středoškolském studiu se studiem na vysoké škole nepočítajá, nepřipravují se a posléze se na ni nehlásí, právě kvůli výhledu špatné materiálně-finanční situaci.
iii. Na daňovou podporu mají rodiče nárok pouze před dosažením 26. roku života studentem.
iv. Velikost daňové podpory není zřetelně viditelná. Neexistuje tedy ani garance, že je z nepřímé podpory vysokoškolák rodičem skutečně rodiči podporován.
v. Rozsah a zacílení nepřímé daňové podpory není státní administrativou sledován a k dispozici nejsou ani odhady.
vi. Výše podpory se valorizuje ad-hoc. Na vývoj inflace nebo vývoj cen nákladů na bydlení či živobytí při studiu reaguje zpravidla skokově po delším období.
18. Dětské přídavky pro rodiče studentů jako nezaopatřených dětí jsou nízké a nárok na ně má velmi omezený okruh rodičů. Nároková hranice byla až do jednorázového zvýšení od roku 2021 nastavena velmi nízko a nárok na ni mělo minimum rodičů studentů (výskyt čerpání přídavků rodiči studentů navíc není statisticky podchycen). Šlo a do velké míry stále jde o chudinskou dávku. Nárok na dětský přídavek se ztrácí skokově při překročení násobku životního minima o pouhou korunu. O dětské přídavky se musí žádat každé čtvrtletí a vypláceny jsou až zpětně. Dětské přídavky nejsou pravidelně valorizovány s vývojem inflace, respektive životních nákladů studentů. Nárok rodiče na dětský přídavek končí s dosažením 26. roku věku studentem.
28

   28   29   30   31   32