Page 31 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 31

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 19.Ubytovací stipendia jsou jedinou formu podpory, která se podobá univerzálnímu studentskému grantu, jak je zaveden v řadě zemí Evropy. Výše samotného stipendia v řádu 600 Kč měsíčně je však velmi nízká. Studenti mají navíc na stipendium nárok pouze v prvním nebo navazujícím studiu a pouze ve standardní době studia. Řada studentů tak na stipendium nemá nárok z důvodů uvedených v bodu 9. Na ubytovací stipendia také nemají nárok studenti studující a bydlící ve stejném okrese. Výše stipendia navíc není automaticky valorizována s inflací, respektive růstem životních nákladů studentů. Systém nárokování a výplaty stipendií zprostředkovávaný samotnými školami navíc znemožňuje sledování demografické zacílení této podpory.
20. Sociální stipendia jsou velmi nízká a nárok na ně má velmi malý podíl studentů. Průměrná výše stipendia v roce 2021 činila pouze 2 590 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Nárok student ztrácí skokově při překročení rozhodného čistého příjmu rodiny i o jednu korunu. Výše sociálního stipendia je stanovena jako podíl na minimální mzdě, která se během poslední dekády vyvíjela velmi nerovnoměrně, s malým ohledem na vývoj průměrných nominálních mezd, inflace a nákladů na živobytí studentů.
21. Finanční objem podpory studia v ČR je nízký a velká část se poskytuje formou úlev na dani z příjmů rodičů a ubytovacích stipendií, tedy plošně bez ohledu na sociálně-ekonomickou situaci studentů. Podpora sociálně- ekonomicky slabých studentů je tak extrémně nízká.
Srovnání šesti typizovaných studentů a jejich rodin v Tabulce III.1 ukazuje, na jakou podporu a v jaké výši mají nárok studenti s ohledem na jejich věk a ekonomickou situaci. Tabulka rozlišuje studenty mladší 26 let a starší, jako rozhodné hranice nároku na slevu na dani a dětské přídavky. Dále rozlišuje tři pásma čistých příjmů rodičů, pro která se liší nárok na rodičovské přídavky a sociální stipendium.
Nejvyšší podporu 3 518 Kč měsíčně mají studentů mladší 26 let, kde čistý příjem jejich dvou rodičů je nižší než 14 280 Kč měsíčně. Jde o velmi nízký příjem, uvážíme-li, že jde o rodinu tří dospělých osob. Studentská podpora 3 183 Kč měsíčně je za této situace velmi nízká. A v případě studentů starých 26 let a více je celková podpora pouze 2 183 Kč měsíčně, tedy ještě o celou třetinu nižší.
29
   29   30   31   32   33