Page 35 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 35

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Graf III.1: Pravděpodobnost vysokoškolského vzdělání
(pravděpodobnost vysokoškolského studia nebo dosažení vysokoškolského vzdělání
v populaci 20–30 let staré s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem v poměru k obdobné pravděpodobnosti v populaci studentů bez vysokoškolsky vzdělaných rodičů)
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
0
Zdroj: Vlastní výpočty s využitím dat SILC 2019, (Eurostat)
Země
 V ČR jsou šance na VŠ studium dětí s vysokoškolsky vzdělaným rodičem 2,5 krát vyšší než u dětí středoškolsky vzdělaných rodičů
3,60
  3,14
    Úroveň 1 odpovídá situaci,
   kdy není rozdíl v šancích na VŠ vzdělání u dětí rodičů
2,82 2,46 2,48 2,53 2,61 2,63
 2,34 s vysokou nebo střední školou   1,89 1,91 1,96 1,97 2,03 2,05 2,06 2,11 2,15
1,48 1,53 1,62 1,65 1,65 1,65 1,68 1,69 1,71 1,71 1,74
  1,34
                              Sociální předurčenost kvysokoškolskému studiu v ČR vzniká postupně již od nejmladších let. Rodinné zázemí totiž ovlivňuje nejen výchovu a vzdělávání mimo školu, ale výrazně i volbu vzdělávací dráhy, volbu škol, intenzitu přípravy na několik klíčových zkoušek (přijímací a závěrečné), studijní motivace a životní karierní aspirace. Vzdělání rodiče hraje významnou roli v informovanosti, která výrazně ovlivňuje rozhodování o volbě oborů a škol. Selekce do kvalitnějších škol, výběr spolužáků s podobným sociálně-ekonomickým zázemím rodin a podobnými intelektuálními dovednostmi pak vede k tomu, že výhodné vzdělávací podmínky některých dětí se od raného věku průběžně dále posilují a znevýhodnění jiných dětí se s věkem naopak prohlubují. Výsledkem je, že na prahu dospělosti po dokončení střední školy jsou již intelektuální dispozice k vysokoškolskému studiu a zájmy o něj velmi odlišné v závislosti právě na vzdělání rodičů.38
Velmi vysoká selektivita českého vzdělávacího systému je zřejmě i příčinou toho, proč v mezinárodním srovnání relativně malý podíl českých vysokoškoláků čelí materiálně- finančním omezením (viz sekce I). Jenže část středoškolských absolventů na prahu
38 Např. z gymnazistů na vysoké škole pokračují téměř všichni, z absolventů středních odborných škol zhruba polovina a z odborných škol a učilišť bez maturity minimum (pouze po doplnění maturity).
 33
Irsko Kypr Nizozemsko Švýcarsko Estonsko Lotyšsko Slovinsko Finsko Malta Německo Litva Dánsko Polsko Francie Belgie Norsko Rakousko Španělsko Řecko Lucembursko Švédsko Slovensko Chorvatsko Česká republika Portugalsko Maďarsko Srbsko Itálie Bulharsko Rumunsko
Vyšší šance na VŠ vzdělání
   33   34   35   36   37