Page 36 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 36

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 dospělosti vysokou školu studovat nejde, protože sami nebo jejich rodiče nejsou schopni či ochotni hradit studijní a životní náklady během studia. Jejich situaci a osud šetření Eurostudent bohužel nepostihuje. Realita tedy zřejmě bude mně optimistická, než výsledky šetření ukazují. Určitě navíc existují výrazné rozdíly u studentů různých oborových zaměření. Bez detailnějších dat a podrobnější analýzy však lze jen spekulovat, nakolik k již tak vysoké sociálně-ekonomické selektivitě vzdělávacího systému na konci středoškolského vzdělání přispívá omezená finanční podpora studentů vysokých škol.
24. Potřebu vyšší a dostupnější podpory studentů v ČR doposud snižovala tři specifika: (i) v mezinárodních srovnáních země dlouhodobě vykazuje velmi nízkou míru příjmových rozdílů (viz IDEA, 2016); (ii) země vykazuje velmi nízkou míru nezaměstnanosti, která dlouhodobě patří k nejnižším v EU (IDEA, 2021), (iii) země neúčtuje školné na VVŠ, ale pouze výrazně nižší poplatky. Toto, vedle vysoké sociální selektivity základních a středních škol, snižuje podíl chudých mladých s dispozicemi a ambicí vysokoškolského studia a vzdělání. Pokud v budoucnu sociálně-ekonomické rozdíly v české společnosti (rodičů) porostou, a zároveň se bude dařit snižovat sociální selektivitu základního a středního školství, budou se i výrazněji vyjevovat slabá místa systému podpory vysokoškolských studentů.
25. Potřebu modernizace a finančního posílení systému finanční podpory studentů jako důležité téma nemá v agendě žádná z vlivnějších reprezentací na straně vysokých škol. Zájmy z řad potenciálních sociálně-ekonomicky znevýhodněných zájemců o studium jsou zpřirozených důvodů fragmentované, nekoordinované a neartikulované. Ministerstvo školství v tomto směru viditelnější iniciativy nevyvíjí.
Na základě výše uvedených skutečností se nabízí otázka, proč žádná zájmová skupina v ČR po posílení a reformě systému finanční podpory studentů silněji nevolá. V tomto ohledu můžeme pouze spekulovat a doporučit tento fenomén podrobit podrobnější sociologickým a jiným analýzám.
Zájmy studentů teoreticky i legálně zastupují studentští zástupci v akademických senátech veřejných vysokých škol a jejich fakult. Jejich hlasovací síla je poměrně velká s ohledem na jejich mnohdy vysoké zastoupení v senátech. Volební účast však většinou
34
   34   35   36   37   38