Page 40 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 40

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 vzdělávacího systému, poroste také podíl mladých z chudších poměrů, kteří budou mít dostatečné předpoklady a ambice na vysoké škole studovat. Potom by zastaralý systém podpory studia představoval výrazně větší překážku studia než dosud. Česko by tím kromě jiného přicházelo o vzácné talenty.
Český systém je svou strukturou zastaralý a volá po výrazné modernizaci reagující na měnící se strukturu a formu vysokoškolského vzdělání, potřeby studentů a změny v životě moderní společnosti. O modernizaci systému se však zatím v ČR ani neuvažuje, zákon o finanční podpoře neexistuje ani v podobě záměru a podporu studia tak řeší paragrafy rozptýlené v různých zákonech.
Výraznější modernizaci a finanční posílení finanční podpory studentů však nemá v agendě žádná z reprezentací na straně vysokých škol. Ministerstvo školství v tomto směru viditelnější iniciativy nevyvíjí. Programy pro sněmovní volby v roce 2021 významnějších politických subjektů až na drobné výjimky tuto problematiky nijak neakcentují.41 Novinářská obec se o tuto problematiku, až na vzácné výjimky, příliš nezajímá. Potřeby a zájmy z řad potenciálních sociálně-ekonomicky znevýhodněných zájemců o studium jsou z přirozených důvodů fragmentované, nekoordinované a veřejně neartikulované.
Reforma systému podpory by vyžadovala nejen změnu forem podpory, ale také rozšíření okruhu studentů s nárokem na ní. To by přirozeně vyžadovalo navýšení veřejných výdajů. Pokud jde o přímou podporu formou stipendií (nevratných grantů), kdyby měl český podíl podpory studentů na celkových veřejných výdajích na terciární zdělávání vzrůst ze současně nízkého podílu 1,5 % na průměrný podíl 17,6 % v zemích EU28, pak by to vyžadovalo navýšení výdajů z 0,9 mld. Kč (poslední známý údaj z roku 2018) na zhruba 10 mld. Kč, tedy o 9 mld. Kč.
41 ANO: Program v době finalizace studie koncem srpna nemělo. ČSSD: Podpoříme rozšíření sociálních stipendií, zavedeme bezrizikové studentské půjčky na živobytí a studentské granty. Navýšíme prospěchová a sociální stipendia..... Rozšíříme volné vstupy do muzeí a galerií s cílem zlepšit přístupnost těchto institucí široké veřejnosti (s důrazem na ... studenstvo). KSČM: Vstup do galerií a muzeí pro žáky a studenty zdarma. Navýšení kapacity ubytování na vysokoškolských kolejích. Piráti a STAN: Zajistíme dostupnost všech stupňů vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem ... až po dobu studia středních a vysokých škol. Přísaha: Nic. SPD: Nic. SPOLU: Zavedeme stipendijní programy během studia pro budoucí zdravotnické pracovníky. Zelení: Nic. Zdroj:
https://2021.programydovoleb.cz/.
  38   38   39   40   41   42