Page 43 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 43

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Příloha
TEXTBOX 3: Finanční podpora studia v Německu
Německý systém podpory je poměrně složitý. Podporu dostávají skrze příspěvky a daňové úlevy i rodiče studentů. Další podpora zastřešuje především program BAföG.42 Ten doplňují studentské půjčky Bildungskredit a KfW-Studienkredit. Pro účely srovnání výše podpory k reálným poměrům v Německu uvádíme, že průměrná hrubá mzda v Německu v roce 2019 byla 42 400 eur měsíčně.
Rodiče německých studentů mají povinnost své děti finančně podporovat.43 Za to mohli rodiče v roce 2020 čerpat příspěvek na dítě ve výši 219 eur měsíčně.44 Nízkopříjmoví rodiče pak mohli dostat příspěvek ještě o 205 eur vyšší, tedy až 424 eur měsíčně. Podmínkou přídavku je, že rodiče dohromady mají hrubý příjem alespoň 900 eur měsíčně (tedy 25,5 % průměrné mzdy). Výše přídavku se pak odvíjí na základě toho, jaký je příjem rodičů v porovnání s finančními potřebami rodiny. Finanční potřeba se vypočítává dle tabulky níže + nákladů na bydlení:
              Příklad:
Standardní požadavky podle Sociálního kódu II.
   Oprávněné osoby
Rodičovský pár
Samoživitelé
Děti mladší 6 let
Děti ve věku 6–14 let Děti ve věku 14–18 let Děti ve věku 18–25 let
Finanční potřeba 2020
2 x 389 eur = 778 eur
432 eur 250 eur 308 eur 328 eur 345 eur
Finanční potřeba 2021
2 x 401 eur = 802 eur
446 eur 283 eur 309 eur 373 eur 357 eur
        Pro dva rodiče s dítětem, kterému je 18 let, a kteří platí nájem 500 eur, je tak potřeba 802 + 357 + 500 = 1 659 eur měsíčně. Pokud celkový čistý rodinný příjem45 nižší než tato hranice, obdrží přídavek v plné výši (tj. 205 eur měsíčně). Pokud je vyšší, pak se podpora snižuje. O každé euro převyšující toto minimum se výše podpory sníží o 0,45 eur. Pokud by tedy rodina vydělávala 2 000 eur (o 341 eur více než je minimum), obdržela by přídavek v hodnotě pouze 52 eur (205 – (0,45*341)).
42 Více informací o programu BAföG lze nalézt na jeho oficiálních stránkách https://www.bafög.de/de/das-bafoeg- 372.php. Shrnutí podmínek také zde https://www.studentenwerke.de/de/content/mehr-bafög-0
43 Studenti mají nárok od svých rodičů požadovat až 860 eur měsíčně. BAföG existuje právě pro případy ve kterých rodiče takovými finančními prostředky nedisponují a nemohou své ratolesti podporovat
44 Měsíční výše se zvyšuje dle počtu dětí. V roce 2021 činila 219 eur na první a druhé dítě, avšak 225 eur na třetí a 250 eur na každé další.
45 Celkový čistý příjem se počítá jako hrubý příjem – daně + přídavky na dítě, bydlení apod. 41
          41   42   43   44   45