Page 44 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 44

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
  Alternativou přídavku na dítě je paušální daňovou úlevu ve výši 3 906 eur na studenta ročně (což odpovídá 325,5 eur měsíčně), na jednoho rodiče. Slevu mohou uplatnit oba rodiče. Celková sleva tedy je až 7 812 eur ročně či 651 eur měsíčně na studenta. Slevu však nelze uplatnit jako daňový bonus.
Rodiče mohou čerpat pouze jednu z těchto dvou výhod. Daňový úřad automaticky vyhodnotí, která z variant je pro rodiče výhodnější, přičemž pro většinu je výhodnější přídavek na dítě, jelikož na daních neplatí tolik, aby obdržely daňovou slevu v dostatečné výši.
Rodiče studenta dále mají nárok na další daňovou úlevu v hodnotě 924 eur na studenta ročně (tedy 77 eur měsíčně), a to za předpokladu, že student žije samostatně a rodiče mají stále právo na studenta pobírat příspěvek na dítě (tedy většinou pokud studentovi nebylo 25 let či pokud jsou splněny podmínky umožňující pobírat příspěvek i po 25 letech).
Výše popsané výhody většinou nelze čerpat poté, co student dovrší 25 let. Existuje výjimka pro postižené studenty či studenty, kteří absolvovali armádní výcvik nebo vykonávali civilní službu.
Pokud rodiče již nárok na příspěvek na dítě nemají, mohou si snížit daňový základ až o 9 744 eur ročně (812 eur měsíčně) plus náklady na zdravotní pojištění jako náklady na podporu studenta.46 Částka, kterou si mohou takto odečíst se snižuje, pokud studentův příjem přesahuje 624 eur ročně. Student navíc nesmí vlastnit majetek přesahující hodnotu 15 500 eur.
I studenti samotní mají nárok na daňovou úlevu. Příjmy v hodnotě až 9 744 eur ročně (812 eur měsíčně) jsou osvobozeny od daní. Na příjmy nižší než 450 eur měsíčně navíc student nemusí platit ani žádné sociální odvody. Tyto výhody však platí pro všechny nízkopříjmové pracovníky, nikoliv pouze pro studenty.
Podporu BAföG tvoří z poloviny nevratný grant a z poloviny bezúročná půjčka, kterou student začíná platit až v okamžiku stabilního příjmu, zpravidla po dokončení studií. Nárok i výše podpory se odvíjí od ekonomické situace a věku studenta a jeho rodiny. Podmínkou je, že student své bakalářské studium začne před dovršením 30 let.47 Měsíční příjem rodičů nesmí přesahovat 3 304 eur. Maximální výši 752 eur měsíčně pro studenta, kterému ještě nebylo 25 let a který nežije s rodiči, obdrží ti, jejichž rodiče nemají příjem přesahující 1 835 eur měsíčně. Maximální výše pro studenta, který je ve věku 25 až 29 let je 861 eur a pro studenta, kterému je více než 30 let, je to 941 eur. Dle těchto podmínek v roce 2018 na podporu dosáhlo 12,3 % studentů bakalářského a magisterského studia. V roce 2018 činila podpora 10 až 861 eur (pro studenta mezi 25–29 lety) měsíčně48 (v maximálním případě 861 eur činila 24 % průměrné mzdy). Pro výši obdržené podpory je relevantní i finanční situace samotného studenta. Pokud student disponuje majetkem větším než 7 500 eur či má příjem vyšší než 5 421 eur ročně (451 eur měsíčně; 12,8 % průměrné mzdy), je
46 Toto snížení daňového základu platí pro oba rodiče dohromady. Celková výše je tedy 9 000 eur za studenta. 47 Obdobná podmínka pro magisterské studium je 34 let.
48 To odpovídá 2 000 až 180 tisícům Kč v paritě kupní síly.
                                 42
   42   43   44   45   46