Page 46 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 46

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
  u Bildungskreditu a pohybuje se řádově kolem 3,9 % p.a.53 V roce 2018 pobíralo Studienkredit 188 093 studentů a průměrně si půjčovali 490 eur měsíčně.
Obě půjčky lze čerpat i při krátkodobém studijním pobytu v zahraničí. Důležité je, že student může v jeden čas čerpat jak podporu BAföG, tak i Bildungskredit a KfW-Studienkredit.
Zhruba se dá říci, že student mladší 25 let z chudé rodiny (v tomto případě to znamená, že jeho rodiče mají příjem max. 19 908 eur ročně – 1 659 eur měsíčně a pobírají tak příspěvek i přídavek na dítě v plné výši) , který žije sám, má v Německu nárok na podporu ve výši zhruba (219 + 205 + 77 + 752 + 300 + 640) 2 193 eur měsíčně, což činí 62,1 % průměrné mzdy (včetně příspěvku a přídavku na dítě, daňové úlevy, maximální podpory BAföG a maximální výše obou půjček Bildungskredit a KfW-Studienkredit).
Stejný student starý 25 let a výše má nárok na 1 801 eur měsíčně (861 + 300 + 640). Je důležité zmínit, že jeho rodiče si mohou snížit daňový základ až o 9 744 eur. Pokud vydělávají 22 020 eur ročně (1 835 eur měsíčně – maximální možný příjem, aby pobírali BAföG v plné výši) a svého studenta podporují právě částkou 9 744 eur ročně (812 eur měsíčně), odvedou ročně na daních o 2 430 eur méně (2 960 – 530; měsíční úspora zhruba 200 eur). Celkově tak student a rodiče uspoří díky výhodám 2 000 eur měsíčně (24 000 eur ročně; 56,6 % průměrné mzdy). Tento scénář je však poměrně nereálný, jelikož vyžaduje, aby studenta podporovali 9 744 eury, což v případě příjmu 22 020 eur není pravděpodobné.
Student samotný navíc nemusí platit daň na příjmech nižších než 9 744 eur ročně (812 eur měsíčně). Na příjmech nižších než 450 eur měsíčně navíc nemusí platit sociální odvody, které průměrně činí až kolem 30 % hrubé mzdy. Pokud student vydělává právě 450 eur měsíčně, činí úspora díky neplacení odvodů až kolem 150 eur měsíčně. Úspora díky neplacení daní pak 60 eur (0,14 * 450 - nejnižší daňová sazba je 14 %). Společně s BAföG a půjčkami Bildungskredit a KfW- Studienkredit si student starší 25 let díky daňovým výhodám může přijít/uspořit na daních až 2 211 eur měsíčně (26 532 eur ročně, což je 62,6 % průměrné mzdy). Student mladší 25 let pak 2 403 eur měsíčně (28 836 eur ročně; 68 % průměrné mzdy).
Nepřímá podpora studentů skrze rodiče má v Německu výrazně menší podíl na celkové podpoře než v ČR. Navíc na ní mají studenti nárok pouze před dosažením 25 let věku. Poté však mají k dispozici poměrně vysokou podporu přímou formou grantů a půjček. Pro tyto starší studenty klesá podpora v ČR téměř k nule.
53 Během pandemie COVID-19 byla sazba dočasně snížena na 0 % (úroky hradilo ministerstvo školství). Od 1. 1. 2022 by však její efektivní roční výše měla činit 3,91 %, avšak přesná výše se liší. Detaily lze najít na https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/F%C3%B6rderprodukte/KfW- Studienkredit-(174)/.
                                44


   44   45   46   47   48